Loading color scheme

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. SLUŽBENO POTPISALA UGOVOR ZA NOVE KAMIONE!

Na današnji dan, tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je potpisala ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavku dvaju novih komunalnih vozila, gdje će Fond sudjelovati sa 75,77 % u financiranju nabavke kamiona. Tvrtka planira nabaviti nova dva vozila kroz javnu nabavu, što je obvezna napraviti u roku od slijedećih 60 ...
Pročitaj više

Raspored za mobilno reziklažno

Kako radi mobilno reciklažno u Konavlima Bitno je naglasiti da će mobilno reciklažno kroz svoj plan rada biti raspoređeno na više lokacija kroz Konavle, čime se želi postići da mještanima Konavala bude maksimalno dostupno. Za svaku godinu se izrađuje plan rada mobilnog reciklažnog te za prvu polovicu 2021 godinu je plan definiran na slijedeći ...
Pročitaj više

Plan odvoza otpada za Močiće, ožujak i travanj 2021.

Poštovani, u nastavku Vam dostavljamo plan odvoza otpada za Močiće, ožujak i travanj 2021. Zaseoci Miočići i Rusići (Čilipi) spadaju pod odvoz za Močiće, a ne Čilipe! Na dan pražnjenja kanta se postavlja uz rub javne površine tako da ne ometa promet ili na privatnu površinu na način da je vizualno pristupačno mjesto gdje čistač. Ako niste u ...
Pročitaj više

Plan odvoza otpada za Čilipi, ožujak i travanj 2021.

Poštovani, u nastavku Vam dostavljamo plan odvoza otpada za Čilipe, ožujak i travanj 2021.Na dan pražnjenja kanta se postavlja uz rub javne površine tako da ne ometa promet ili na privatnu površinu na način da je vizualno pristupačno mjesto gdje čistač može pristupiti kanti. Ako niste u mogućnosti ostaviti kantu prema rasporedu – jednostavno ...
Pročitaj više
2019
godina
92
karton i papir (tona)
27
tvrda plastika (tona)
35
auto gume (tona)
21
staklena ambalaža (tona)
2019
godina
35
staro željezo (tona)
2
plastična ambalaža (tona)
2
stiropol (tona)
300
biljni materijal (m3)
2020
godina
126
karton i papir (tona)
30
tvrda plastika (tona)
19
auto gume (tona)
41
staklena ambalaža (tona)
2020
godina
63
staro željezo (tona)
15
plastična ambalaža (tona)
3
stiropol (tona)
800
biljni materijal (m3)

Promijenite sebe, ne prirodu!

Popovići

Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno raspolaže jednim reciklažnim dvorištem na području Općine Konavle. Sama definicija reciklažnog dvorišta kaže da se radi o nadziranom ograđenom prostoru namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju određenih količina posebnih vrsta otpada.

images/page1-img5.jpg

JER OTPAD NIJE SMEĆE

Reciklažno dvorište „Popovići“

Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno raspolaže jednim reciklažnim dvorištem na području Općine Konavle. Sama definicija reciklažnog dvorišta kaže da se radi o nadziranom ograđenom prostoru namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju određenih količina posebnih vrsta otpada.
Pročitaj više

Reciklažno dvorište „Popovići“ (tehnički opis)

Reciklažno dvorište „Popovići“ se nalazi u sklopu naselja Popovići, koji čine jedno od 32 naselja u Općini Konavle. Samo reciklažno dvorište sadrži i sortirnicu otpada kao kosnu vagu za teška vozila, čime je njegova funkcionalnost veća nego što standardno reciklažno dvorišta imaju. Ovim se želi naglasiti da je u sklopu samog objekta moguće organizirati ...
Pročitaj više

Mobilno reciklažno

Tehnički opis Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, i dr.).
Pročitaj više

Projekt financiran iz
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija