Loading color scheme

Čistoća i zelenilo Konavle potpisala ugovor za ugradnju sunčane elektrane

solari-opcinaS današnjim danom tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je krenula u realizaciju solarne elektrane na krov općinske zgrade u Cavtatu. Realizacija ovog projekta je počela sredinom 2019 godine, kada je predan projektni zadatak projektantima. Nakon toga je slijedilo apliciranje projekta prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje je u studenom 2020 godine dobiveno pozitivno rješenje, gdje je Fond odobrio sufinanciranje u iznosu od 75 %, nakon čega je ČIZK uredno provela natječaj te odabrala najpovoljnijeg izvođača te sada kreće u realizaciju navedenog projekta.

Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. planira na krovu općinske zgrade izgraditi sunčanu elektranu nazivne snage izmjenjivača 10 kW i vršne snage fotonaponskog generatora 10,08 kW. Na ravnom krovu zgrade postavit će se fiksni fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije. Na aluminijsku konstrukciju postavit će se 36 monokristalna fotonaponskih modula. Površina elektrane iznosila bi cca. 60 m2. Vršna snaga fotonaponskog polja sunčane elektrane je 10.080 W. Priključna snaga elektrana je snaga fotonaponskog izmjenjivača iznosi 10.000 W. Tip postrojenja je mrežni fotonaponski sustav, za potrebe te građevine i/ili za predaju energije u mrežu. Glavni dijelovi sunčane elektrane priključene na elektroenergetsku mrežu su fotonaponsko polje i fotonaponski izmjenjivač.

Vrijednost navedenih radova je 139.965,00 kn (bez PDV-a), od čega 104.973,75 kn (bez PDV-a) će biti financirano od strane Fonda, a ostatak će pokriti ČIZK. Planirano vrijeme provedbe projekta je tri mjeseca, što bi značilo da od 01.08.2021 će Općinska zgrada proizvoditi električnu energiju. Ovaj projekt je napravljen u suradnji s Općinom Konavle, čime je jasno pokazan nastavak ulaganja u održive te ekološki zdrave projekte, a sve u svrhu kvalitetnijeg očuvanja naših Konavala. Glavni cilj ovog projekta je pokazati da i sami građani krenu u smjeru održivih i ekološki „čistih“ izvora energije, tako da svaki građanin ako ima potrebu se informirati po ovom pitanju može slobodno konktatirati nas i mi ćemo pomoći koliko možemo.

raspored-suncane-elektrane

Vaša Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.