Loading color scheme

Obavijest za rad Mobilnog reciklažnog dvorišta

mobilno-reciklazno-velikaPoštovani korisnici,

ovim putem Vas obavještavamo o početku rada mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Konavle.

Mobilno reciklažno radi svaki dan od 06:30 do 13:00, osim blagdanima i nedeljama prema slijedećem rasporedu:

 

 

 

   Lokacija                                datum                              broj dana                                     Mikrolokacija

1. CAVTAT                          09.10. - 15.10.                  6 radnih dana                                     PARKING

2. ZVEKOVICA                   16.10. - 22.10.                  6 radnih dana                         AUTOBUSNO STAJALIŠTE

3. ČILIPI                              23.10. - 29.10.                  6 radnih dana                            PARKING KOD POŠTE

4. PRIDVORJE                   30.10. – 05.11.                 5 radna dana                                   ISPRED DOMA

5. DUBRAVKA                   06.11. – 12.11.                 6 radnih dana                                 ISPRED DOMA

6. GRUDA                          13.11. – 19.11.                 5 radnih dana                                  ISPRED DOMA

7. MOLUNAT                     20.11. – 26.11.                 6 radnih dana                            AUTOBUSNA STANICA

8. VODOVOĐA                  27.11. – 02.12.                 6 radnih dana                                  CENTAR MJESTA

Jako je važno napomenuti da svaki građanin koji preda otpad će biti evidentiran (sifra korisnika ili OIB) te otpad će se vagati i pravovaljano zbrinuti u predviđene spremnike. Znači, prije odlaska u mobilno reciklažno svaki građanin mora ponijeti osobnu iskaznicu ili zapamtiti svoju šifru korisnika, koja se nalazi na svakom mjesečnom računu u gornjem lijevom kutu računa. Ovo je bitno navesti jer Čistoća i Zelenilo Konavle ne smije zbrinjavati otpad od građana iz drugih Općina ili gradova.

Vaša Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.