Plan nabave

 

U skladu sa čl.28.Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl.4.Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), plan nabave se objavljuje u EOJN RH.