Loading color scheme

Čistoća I Zelenilo Konavle sve svoje postupke javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, te temeljem Zakona o javnoj nabavi, u privitcima možete naći sve potrebne dokumente po pitanju javne nabave.

ČISTA OKOLINA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Adresa

Čistoća i zelenilo konavle d.o.o.
Bistroće 70, Čilipi Hrvatska

Radno vrijeme:
pon - pet: 07:00-15:00 h

Kontakt

tel: +385 20 771 022
tel: +385 20 773 610
fax: +385 20 771 002

E-mail: info@cizk.hr

 

logo cizk