Loading color scheme


Tvrtka Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. je nastala Odlukom osnivača, Općine Konavle, 8.3.2013.godine, te Ugovorom o reguliranju međusobnih prava između Općine Konavle i navedene tvrtke započela s radom 1.5.2013.

Osnovna djelatnost tvrtke odnosi se na održavanje i ulaganje u komunalnu infrastrukturu Općine Konavle, osim iz područja vodoopskrbe, kanalizacije i odvodnje otpadnih voda.

Važno je napomenuti da je tvrtka u ovom kratkom trajanju uspjela se nametnuti kao esencijalni dio u provedbi planova u Općini Konavle po pitanju samoodrživih i ekološko osviještenih projekata.

Trenutno stanje

Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je komunalna tvrtka u vlasništvu Općine Konavle na krajnjem jugu Republike Hrvatske obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Osim naše tvrtke na području Općine Konavle javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada obavlja i Čistoća Dubrovnik d.o.o.

Radi same organizacije, Čistoća Dubrovnik d.o.o. pokriva kućanstva u krugu naselja Cavtat, Oboda i Zvekovice (svakodnevno se prazne zajednički spremnici), te ostala naselja u Konavlima koja se protežu duž državne prometnice D8 (dva puta tjedno se prazne spremnici  u zimskom periodu dok u ljetnom tri puta). Po pitanju privrede Čistoća Dubrovnik d.o.o. prikuplja sav otpad generiran od strane hotela u Cavtatu, Zračne Luke Dubrovnik i Graničnih prijelaza (Karasovići i Konfin) Ostala naselja, uglavnom pogranična (Kuna Konavoska, Duba Konavoska, Stravča....) i primorska (Molunat, Radovčići i dijelom Popovići) te skupa s ostalim naseljima, koji nisu uz državnu cestu (Gabrile, Dubravka, Ljuta itd...) pražnjenje zajedničkih spremnika radi tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. (ČIZK). Također je važno napomenuti da ČIZK prazni dva sustava podzemnih spremnika u Cavtatu po 5 komada (jedan u staroj jezgri Cavtata, a drugi ispred O.Š Cavtat) kapaciteta 17 m3 svaki sustav (9 m3 je za MKO, 3 m3 za Plastiku, 3 m3 za Staklo, te 2 m3 za karton).

Po pitanju glomaznog otpada, ČIZK pokriva kompletno područje Općine Konavle. Svakom domaćinstvu je omogućeno do 5 m3 jednom godišnje da zbrine glomazni otpad bez naknade.

Sav miješani komunalni otpad koji prikupi ČIZK odvozi na pretovarnu stanicu u sklopu prostora budućeg reciklažnog dvorišta u Konavlima (Popovići), gdje se pune press kontejneri (3 komada) kapaciteta 10 m3, koje kasnije odvozi Čistoća Dubrovnik na svoje odlagalište (Grabovica). Trenutno Općina Konavle ima ugovor s Čistoćom Dubrovnik kojom je definirani uvjeti zbrinjavanja otpada na odlagalištu Grabovica.

Pogled prema naprijed

Pokretanjem raznih projekata, financiranih dijelom iz EU fondova, a dijelom vlastitim sredstvima tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle teži ka pozicioniranju  glavnog, odgovornog i moralnog čimbenika u utjecaju na lokalno stanovništvo po pitanju svijesti vezano za očuvanje okoliša. Naš cilj nije samo imati najmoderniju opremu za prikupljanje i recikliranje otpada, već napraviti sinergiju sa lokalnim stanovništvom, Eko udrugama, privredom te na takav način utjecati na smanjenje proizvodnje otpada a isto tako i na samo razdvajanje otpada.

Vizija budućnosti tvrtke je da samostalno počne prikupljati sve vrste otpada na području Općine Konavle , što trenutno ne možemo jer nemamo kapacitete. Upravo kroz razne razvojne projekte kao što je izgradnja i opremanja Reciklažnog dvorišta tvrtka ide prema navedenom cilju.


organizacija tvrtke

Prema sistematizaciji tvrtka ima pet odjela kroz koje djeluje. Najbitnija dva odjela su

  1. Odjel za održavanje javnih površina
  2. Odjel reciklažno dvorište

Odjel za održavanje javnih površina ima jednog voditelja odjela, jednog rukovoditelja čistača i vozača, 6 vozača i 11 čistača, dok odjel Reciklažno dvorište ima jednog voditelja, jednog rukovoditelja pogona, 5 radnika na sortiranju te jednog dispečera. Ovo je ukupno 26 ljudi u tvrtki koji su uključeni u operativu.

Po pitanju upravljanja parking površinama i naplate komunalnih usluga u carinskoj luci Cavtat, trenutno tvrtka upravlja jedino parkingom u Cavtatu (kapaciteta cca 230 PM za osobne automobile) te rivom u staroj jezgri Cavtata. Upravljanje parking površinama te naplata komunalnih usluga u carinskoj luci Cavtat spada u odjel za održavanje javnih površina te trenutno ima zaposleno jednog rukovoditelja parkinga, 4 nadzornika parking površina te jednog nadzornika luke u Cavtatu, što ukupno daje 6 zaposlenika za ovaj segment posla.

Odjel računovodstva trenutno ima 4 zaposlenih, jedna je voditeljica odjela, Glavni knjigovođa te dva referenta za financijsko knjigovodstvo te ujedno pokriva određene poslove odjela za opće, pravne, kadrovske i poslove nabave.

Odjel za vođenje investicija i organizacije društa također nema svog voditelja trenutno, dok ima zaposleno rukovoditelja za poslove održavanja komunalnih objekata te radnika na održavanju komunalnih objekata.

Voditelji odjela:

  1. PAVO GRMOLJEZ (Odjel za održavanje javnih površina), telefon 020 773 614 email: pavo.grmoljez@cizk.hr
  2. MATIJA URLOVIĆ (Reciklažno dvorište), telefon 020 773 614 email: matija.urlovic@cizk.hr
  3. ANA SREZOVIĆ (Odjel financija i računovodstva), telefon 020 773 619, email: ana.srezovic@cizk.hr

ČISTA OKOLINA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Adresa

Čistoća i zelenilo konavle d.o.o.
Bistroće 70, Čilipi Hrvatska

Radno vrijeme:
pon - pet: 07:00-15:00 h

Kontakt

tel: +385 20 771 022
tel: +385 20 773 610
fax: +385 20 771 002

E-mail: info@cizk.hr

 

logo cizk