Loading color scheme

Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište (građevinski i glomazni otpad)

svijetTrenutno Općina Konavle i tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle imaju ozbiljan problem s građevinskim i glomaznim otpadom jer se trenutno odlaže nepropisno i to jako puno lokacija. Uza sve napore Općine (postavljanje kamera) i tvrtke (redovni obilasci potencijalnih lokacija) problem se nije riješio već u određenoj mjeri umanjio po pitanju količine.

Sama površina Općine je tolika da je broj lokacija za odlaganje na kojima Vas neće nitko uočiti ogroman.Jedino kvalitetno riješenje je izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski i glomazni otpad, gdje bi se na jedan duži period od 20 godina minimalno riješio problem divljeg odlaganja navedenog otpada. Samo reciklažno dvorište će sadržavati određenu mehanizaciju za obradu otpada te pretvaranje otpada u sekundarnu sirovinu koja se opet može koristiti.


Glavni cilj ovog projekta je još dodatno pojačati kvalitetu komunalne usluge po pitanju otpada u Općini Konavle. Tvrtka u uskoj suradnji s Općinom radi na tome da kroz par narednih godina kompletno riješi komunalnu infrastrukturu po pitanju otpada na jedan duži period od 25 do 50 godina.
Ukupna vrijednost projekta: od 300.000 do 400.000 kn
Iznos financiranja: Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. (100%)
Početak provedbe projekta: Početak 2021 godine
Nositelj projekta: Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.