Loading color scheme

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju

IzobrazbaOpćina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje proveli su projekt Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom putem projekta pod nazivom Skupljam, slažem i savjesno otpad odlažem!
Projekt je bio zajednički kandidiran na natječaj Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj projekta je bio kroz 10 projektnih aktivnosti informirati i educirati stanovnike o potrebi i načinu selektiranja otpada te poboljšati osviještenost u području održivog gospodarenja otpadom.

pročitaj više

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima

Reciklažno 1Općina Konavle je dana 22.02.2019. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima“, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“.
Svrha projekta je bila povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao i smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Najvažniji dio projekta je izgradnja i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta uz provedbu edukativnih aktivnosti.
Cilj projekta je osigurati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području općine Konavle, gradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta Popovići u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište te rješavanja problema nepropisnih odlagališta.

pročitaj više

Optimalizacija te nadogradnja sustava naplate parkinga u Cavtatu

Parking 2Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je poočetkom 2019 godine odlučila krenuti u investiciju optimalizacije te nadogradnje sustava naplate parkinga u Cavtatu. S obzirom da se uvidilo da sustav naplate je prilično spor, te da postoji samo jedan ulaz i jedan izlaz, jasno je uočen problem protočnosti vozila na parkingu koji su znatno utjecali i na sami prihod parkinga.
Također uz navedene probleme je uočen problem samih instalacija te položaj automata za naplatu te ostale opreme koja je nužna za funkcioniranje parking sustava. U dogovoru s Općinom, glavni server je premješten u Zgradu Općine (Tehnička soba), nabavljena je nova montažna kućica, veće kvadrature, i na kraju je automat za naplatu izmješten kako bi se smanjio utjecaj kiše, sunca i vjetra na njegov rad.

pročitaj više

Nabava novog vozila za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

cizk-kamion-2Tvrtka je 2019 godine u isčekivanju natječaja za nabavku komunalnih vozila preko Fonda za zaštitu okoliša, koji ipak nije pokrenut, krenula u samostalnu investiciju nabavke vozila. Sam javni natječaj je proveden uz suglasnost Općinskog vijeća u trajanju od ožujka do kolovoza 2019 godine. Vozilo je krenulo s korištenjem krajem kolovoza, te je odmah bila vidljivo povećanje kvalitete usluge na području same Općine Konavle.
Ukupna vrijednost projekta: 812.812,50 HRK (bez PDV-a)
Iznos koji sufinancira Općina: 15% , ČIZK 85 %
Razdoblje provedbe projekta: od 09.03.2019. do 24.08.2019
Nositelj projekta: Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.

pročitaj više

Nabava polovnog vozila s dizalicom za zbrinjavanje raznog otpada

svijetRadi povećanja opsega posla, te kontinuiranog rasta turista na području Općine Konavle u ljetnim mjesecima, ukazala se potreba za nabavkom još jednog kamiona s dizalicom koji može operativno zadovoljiti maksimalno opterećenje poslova tvrtke tijekom ljetnih mjeseci. Nabavka kamiona je odrađena zasebno kao i nabavka dizalice. Kasnije je specijalizirana tvrtka odradila tehničku pripremu i dostavila sve ateste i potvrde da je vozilo ispravno i spremno na korštenje.
Ukupna vrijednost projekta: 312.637,50 HRK (bez PDV-a)
Iznos koji sufinancira Općina: 85% , ČIZK 15 %
Razdoblje provedbe projekta: od 01.02.2019. do 03.07.2019
Nositelj projekta: Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.

pročitaj više

Postavljanje podzemnih spremnika ispred O.Š. Cavtat

ekologijaUređenje odlagališta kraj O.Š. Cavtat je bilo nužno s obzirom da je prijašnjem stanju ugrožavalo sigurnost svih sudionika na prometnici koja poveziva samu školu s javnom prometnicom. Spremnici su postavljeni van pojasa prometnice te su ukopani u tlo kako bi se dobio veći kapacitet spremnika nego prije. Kompletan projekt je proveden po pravilima struke, te je za njega dobivena suglasnost Općine te napravljena tehnička primopredaja nakon završetka radova.
Ukupna vrijednost projekta: 148.000,00 HRK (bez PDV-a)
Iznos koji sufinancira ČIZK 100 %
Razdoblje provedbe projekta: od 04.09.2019. do 15.12.2019
Nositelj projekta: Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.

pročitaj više

Nabava polovnog viličara nosivosti do 3,5 tona

Viličar 1Kako je tvrtka odlučno krenula u smjeru povećanja količine razdvojenog otpada, jasno da je došlo do povećanja količine reciklaćnog otpada koji se može plasirati na državno tržište sekundarne sirovine. Nakon potpisa određenih ugovora s tvrtka koje oporabljuju otpad jasno je bilo da bi za ovakvu djelatnost nužno imati utovarno sredstvo. Nakon niza ispitivanja tržišta napokon je u listopadu 2019 nabavljeno polovno vozilo s vilicama, koji može podizati teret do težine od 3,5 tona. Vozilo je danas esencijalne važnost tvrtki, jer kroz plasiranje reciklažnog otpada na tržiste sekundarne sirovine se ostavaruju dodatni prihodi tvrtki.

 

pročitaj više

ČISTA OKOLINA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Adresa

Čistoća i zelenilo konavle d.o.o.
Bistroće 70, Čilipi Hrvatska

Radno vrijeme:
pon - pet: 07:00-15:00 h

Kontakt

tel: +385 20 771 022
tel: +385 20 773 610
fax: +385 20 771 002

E-mail: info@cizk.hr

 

logo cizk