Loading color scheme

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju

IzobrazbaOpćina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje proveli su projekt Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom putem projekta pod nazivom Skupljam, slažem i savjesno otpad odlažem!
Projekt je bio zajednički kandidiran na natječaj Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj projekta je bio kroz 10 projektnih aktivnosti informirati i educirati stanovnike o potrebi i načinu selektiranja otpada te poboljšati osviještenost u području održivog gospodarenja otpadom.

Izobrazba 3Izobrazba 2Opći cilj je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Slobodno se može reći da je cilj uspješno ispunjen. Rezultat provedenih aktivnosti da je educirano i informirano velika većina stanovništva općina te su mnogi bili uključeni u projekt o važnosti održivog gospodarenja otpadom i njihovoj ulozi u njemu, o načinima i mogućnostima odvajanja otpada, kućnog kompostiranja te ponovne uporabe predmeta.
Ukupna vrijednost projekta: 511.955,99 kuna
Iznos koji sufinancira Europska unija: 435.162,58 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 31.07.2018. do 31.03.2020.
Nositelj projekta je bila Općina Konavle, dok su sunositelji projekta Općina Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje.