Loading color scheme

Mobilno reciklažno

mobilno-reciklazno-velikaTehnički opis

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, i dr.). Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Općina Konavle dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice.

Također je Općina dužna osigurati da prostorni i vremenski razmještaj mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima Općine Konavle, odnosno mobilne jedinice. Uvjeti koje mora udovoljiti mobilno reciklažno dvorište jesu: mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad te mora biti postavljeno na način da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu.

Kako radi mobilno reciklažno u Konavlima

Bitno je naglasiti da će mobilno reciklažno kroz svoj plan rada biti raspoređeno na više lokacija kroz Konavle, čime se želi postići da mještanima Konavala bude maksimalno dostupno. Za svaku godinu se izrađuje plan rada mobilnog reciklažnog te za prvu i drugu polovicu godine, te je plan definiran na slijedeći način za drugu polovicu 2022 godine:

Mobilno reciklažno radi svaki dan od 08:00 do 13:00, osim blagdanima i nedeljama prema slijedećem rasporedu:

      Lokacija               datum               broj dana          Mikrolokacija
1. CAVTAT            03.10. - 08.10.      6 radnih dana    PARKING
2. ZVEKOVICA    10.10. - 15.10.       6 radnih dana    AUTOBUSNO STAJALIŠTE
3. ČILIPI               17.10. - 22.10.       6 radnih dana    PARKING KOD POŠTE
4. PRIDVORJE    24.10. – 29.10.       6 radna dana    ISPRED DOMA
5. DUBRAVKA     31.10. – 05.11.       5 radnih dana    ISPRED DOMA
6. GRUDA            07.11. – 12.11.       6 radnih dana    ISPRED DOMA
7. MOLUNAT       14.11. – 19.11.        5 radnih dana    AUTOBUSNA STANICA
8. VODOVOĐA    21.11. – 26.11.        6 radnih dana    CENTAR MJESTA

Jako je važno napomenuti da svaki građanin koji preda otpad će biti evidentiran (sifra korisnika ili OIB) te otpad će se vagati i pravovaljano zbrinuti u predviđene spremnike. Znači, prije odlaska u mobilno reciklažno svaki građanin mora ponijeti osobnu iskaznicu ili zapamtiti svoju šifru korisnika, koja se nalazi na svakom mjesečnom računu u gornjem lijevom kutu računa. Ovo je bitno navesti jer Čistoća i Zelenilo Konavle ne smije zbrinjavati otpad od građana iz drugih Općina ili gradova.

Što se može predati u Mobilno reciklažno, koje vrste otpada?

Također je važno naglasiti vrste otpada koji se mogu predati u Mobilno reciklažno, jer jasno je da ne mogu sve vrste otpada ići u njega. Ovdje je prvenstveno cilj da se smanji količina MKO (Miješani komunalni otpad), te također podigne svijest o očuvanju okoliša kao i samo razvrstavanje otpada. Realno većina otpada koji će sad zbrinjavati kroz mobilno reciklažno do sada se nalazila u spremnicima MKO.

Popis otpada koji se može predati u Mobilno reciklažno
1. baterije i akumulatori
2. lijekovi
3. Kante od boja, pune kante od boja
4. Razne tinte i toneri, od printera do kemijskih
5. Sve vrste ljepila i smole
6. otpadna ulja (i jestiva i motorna)
7. metalna ambalaža pod tlakom
8. ambalaža od opasnih tvari (bačve, plinske boce)
9. EE otpad (ručna kućanska aparatura kao mikser)
10. Sve vrste fluorescentne i štednih žarulja
11. Sve vrste tekstila, obuća i odjeća

 

Što ako imam dodatnih pitanja prije odlaska na Reciklažno?

Za kraj još je važno napomenuti da svaki mještanin Općine Konavle ima mogućnost  da nazove 0800 200 038 i najavi svoj dolazak ili upita dodatna pitanja. Također ako mještanin predava veću količinu otpada, bilo dobro najaviti dolazak, kako bidjelatnik prilagodio njegov dolazak s pražnjenjem Mobilnog jer ako se svi spremnici popune, neće se moći primati otpad dok se ne isprazni.

U nadi da ćemo napraviti iskorak i promjeniti navike Čistoća i Zelnilo Konavle očekuje veliki broj dolazaka građana u mobilno reciklažno dvorište.