Loading color scheme

Reciklažno dvorište „Popovići“

reciklazno-dvoriste_Popovici_velikaTvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno raspolaže jednim reciklažnim dvorištem na području Općine Konavle. Sama definicija reciklažnog dvorišta kaže da se radi o nadziranom ograđenom prostoru namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju određenih količina posebnih vrsta otpada.

Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu Općine Konavle i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

Općina Konavle izvršava obvezu odvojenog prikupljanja otpada upravo kroz Reciklažno dvorište „Popovići“, kao što su otpadi tipa otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje ovog reciklažnog dvorišta, odnosno također i mobilne jedinice na svom području Općine Konavle.