Loading color scheme

Rezultati razdvajanja otpada

ekologija-šuma-zaštita-okoliša-foto-VCGTvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je po prvi put ponudila uslugu organizirano prikupljanja otpada putem Mobilnog Reciklažnog dvorišta na cjelokupnom području Konavala. Provedba projekta se smatra uspješnom jer na svakoj lokaciji gdje je boravilo Mobilno RD, redovno se donosio razni otpad. Najviše otpada je prikupljeno na Zvekovici i Čilipima. Ukupna količina prikupljenog otpada iznosi 844,30 kg otpada. Također je vođena evidencija primitka svake vrste otpada te ovom prilikom prilažemo rezultate prikupljenog otpada u periodu od sredine lipnja do sredine rujna. Važno je napomenuti da ČIZK planira napraviti za 2021 godinu drugačiji plan rada Mobilnog Reciklažnog, na način da bude dva puta godišnje operativan na području Općine Konavle. Planirani period je od ožujka do lipnja prvi puta, a drugi puta od listopada do kraja studenog.

Za sva upite slobodno nas kontaktirajte na već poznate brojeve 0800 200 038 te email: cistoca.konavle@du.t-com.hr

Preuzmi:

SKUPLJEN OTPAD S MOBILNIM RECIKLAŽNIM U 2020 godini.pdf