Loading color scheme

Sama potreba za razdvajanjem otpada u svijetu se javila još davno u 19. stoljeću, gdje se počelo shvaćati važnost oporabe otpada ili njegove reciklaže, tj. njegove ponovne uporabe. Nažalost Hrvatska kao i sama Općina Konavle je tek u začetku postavljanja sustava za razdvajanje otpada. Glavni cilj i smjernice je očuvanje okoliša te zdravlje ljudi i naravno smanjivanje negativnih utjecaja samog otpada. Također tu je postavljanje i organiziranje nove grane gospodarstva, kao i novih radnih mjesta koji bi se otvorili u samoj općini Konavle.

Hijerarhija i sam način gospodarenja otpadom prihvaćena je na način gospodarenja otpadom za područje cijele Europske unije, s obzirom da je Hrvatska punopravna članica EU-a, prema priloženoj slici:

Gdje je jasno stavljen naglasak na drugi korak, gdje ponovno korištenje ima najveći potencijal za smanjivanje i spriječavanje otpada, što je ujedno i glavna vodilja prema kvalitetnom i modernom gospodarenju otpada, koje planira provesti Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. na području Općine Konavle.

Trenutno u Konavlima su organizirana tri načina prikupljanja razvrstanog otpada:

1. Putem Eko otoka i eko točki

cizk-1Trenutno Cavtat ima najviše eko otoka gdje je jasno definirano samim projektom način organizacije zelenih otoka. Ostatak Konavala također je pokriven, posebice veća naselja kao Čilipi, Molunat i Gruda. U budućnosti je plan da Općina bude imala oko 25 do 30 zelenih otoka na cjelokupnom području Općine gdje će se uglavnom odlagati reciklažni otpad.

 

 

 

2. Odvoz s kućnog praga

Čistoća i Zelenilo Konavle je ušla u ovaj projekt u listopadu 2019 godine i počela organizirano odvoziti s područja naselja Močići (cca 120 kućanstava). Trenutno odvozi se vrše prema planu odvoza, gdje se kroz mjesec dana u par navrata odvozi reciklažni spremnici. Spremnici su organizirani na način da u jedan spremnik ide papir, najlon, karton i stiropol dok u drugi reciklažni spremnik ide plastična i staklena ambalaža. Prikupljeni reciklažni otpad se odvozi u Reciklažno dvorište na sortirnu traku gdje se dalje razvrstava i priprema za oporabu. Trenutno tvrtka radi pripremu na proširenju sustava na naselje Čilipi, čime će se povećati broj kućanstava s 120 na 350 korisnika reciklažnih spremnika na kučnom pragu.

cizk-kamion-1 cizk-kamion-2 cizk-kamion-3

3. Reciklažno dvorište

Općina Konavle je kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ skupa s Europskom unijom financirala projekt: „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima“ u naselju Popovići. Projekt je završen sredinom 2020 godine i Općina Konavle je ishodovala uporabnu dozvolu te predala objekt na korištenje Čistoći i Zelenilo Konavle d.o.o. Ukupna vrijednost projekta je 5.797.122,50 kuna, iznos koji sufinancira EU 4.500.000,00 kuna, a razdoblje provedbe projekta od 08.01.2019. do 21.04.2020.

reciklazno-dvoriste_Popovici_velikaOvim je tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle dobila dodatnu opciju prijema reciklažnog otpada, što i čini na način da je svakom korisniku kućanstva dopušteno dovesti otpad i predati ga u Reciklažno bez naknade, dok za pravne subjekte postoji cijenik za zbrinjavanje otpada. U budućnosti tvrtka planira razvoj „loyality programa“ gdje je planirano da svaki korisnik koji rednovno i uredno predava otpad u Reciklažnom ostvaruje dodatne bodove, koje kasnije može iskoristiti kroz umanjenje računa za odvoz otpada ili neke druge komunalne usluge koje nudi Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.

reciklazno-dvoriste_Popovici-tehnicki-opis_velikaZeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada. Na području Općine Konavle postavljeno je trenutno 9 zelena otoka, od čega je 8 otoka koji su postavljeni u sklopu s spremnicima za miješani komunalni otpad.

U Cavtatu se nalazi 4 zelena otoka, dok na Zvekovici, Čilipima, Grudi i Moluntu po jedan. Najveći zeleni otok u Općini Konavle se nalazi u Popovićima, koji je u sklopu Reciklažnog dvorišta. Zeleni otok je organiziran u skladišnoj hali gdje se reciklažni otpad razvrstava i ubaciva u presu, koja stiskanjem određenog otpada smanjiva volumen otpada te ga oblikuje i tako priprema za oporabu (ovdje ćemo napraviti video te dostaviti ga).

Hala ima jednako radno vrijeme kao i Reciklažno dvorište te sadrži svoj sanitarni čvor, uredski prostor te prostor za odmor.cizk-16

Jako važno je napomenuti da je Hala opremljena deset tonskom prešom za reciklažni otpad te viličarom, koji ima mogućnost podizanja do 3,5 tona težine tereta. To su nužni strojevi rad u ovom zelenom otoku, gdje inače prođe sav reciklažni otpad koji prikupi Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.

Kroz prikazanu tablicu se jasno vidi koliko je reciklažno otpada prošlo kroz samu Halu, gdje brojka od 136,20 tona možda ne izgleda mnogo, ali ako imate prosječno 290 radnih dana u godini, ispada da na dnevnoj bazi kroz halu prođe oko 470 kg reciklažnog otpada.

Kada se pogleda trenutni broj Zelenih otoka u Konavlima, onda je ova brojka jako velika, čime je cizk-11jasno zašto je nužno povećati broj Zelenih otoka. Plan je u što bržem roku povećati broj zelenih otoka, što će sigurno generirati i rast reciklažnog otpada, na što se sama tvrtka i priprema. Konkretno to znači povećanje opreme i zapošljavanje nove radne snage.

Glavni cilj je što prije postignuti zadane ciljeve od strane EU-a, koje se odnose po pitanju postoka razvrstanog otpada, a upravo kroz povećanje broja zelenih otoka na području Općine Konavle.

Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno u suradnji s Čistoćom Dubrovnik d.o.o. prikuplja, zbrinjava te vrši oporabu otpada na području Općine Konavle. Trenutno u Konavlima, boravi nešto manje od 9.000 stanovnika te 850 poslovnih korisnika.

Inače sama definicija gospodarenja otpadom glasi: sakupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik.

Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. otpad prikuplja sa:

  1. Standrardnim plastičnim spremnicima ( 60, 80, 120, 160, 240, 1100 l )
  2. Otvorenim i zatvorenim kontejnerima zapremnine 5 m3 i 7 m3
  3. Pres kontejnerima 10 m3
  4. Rolo kontejnerima 15 m3, 20 m3, 28 m3 i 32 m3
  5. EKO kontejnerima za papir, staklo, plastiku i metalne doze zapremnine od 1 m3 do 2,5 m3

Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu građana na besplatni telefon (korisnik ima pravo na jedan odvoz tijekom kalendarske godine),količina glomaznog otpada je ograničena na 5 m3 po odvozu.

Sav prikupljeni miješani komunalni otpad se odlaže i zbrinjava na odlagalište Grabovica, u vlasništvu Čistoće Dubrovnik. U godini 2019 godini miješanog komunalnog otpada je prikupljeno na području Konavala 4.686,28 tona otpada.

ČISTA OKOLINA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Adresa

Čistoća i zelenilo konavle d.o.o.
Bistroće 70, Čilipi Hrvatska

Radno vrijeme:
pon - pet: 07:00-15:00 h

Kontakt

tel: +385 20 771 022
tel: +385 20 773 610
fax: +385 20 771 002

E-mail: info@cizk.hr

 

logo cizk