Loading color scheme

Javna rasvjeta Općine Konavle

OPĆI DIO

Cjelokupni sustav javne rasvjete Općine Koonavle sastoji se od približno 3200 svjetiljki koje su raspoređene na 68 mjernih mjesta. Većinu sustava čini nadzemna mreža s drvenim stupovima koji se koriste za NN energetski razvod električne energije naselja, te manji dio instalacije je podzemni razvod koji završava u razdjelnicima stupa javne rasvjete.

Javna rasvjeta 2UVJETI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

Održavanje obuhvaća sve radove otklanjanja kvarova, zamjena istrošenih i neispravnih djelova:
- rasvjetnih armatura i žarulja
- razvodnih ormara
- polja mreže javne rasvjete
- kontrola rada upravljačkih uređaja
- ostalih elektroinstalacijskih elemenata (osigurači, sklopke, sklopnici i dr.)

Održavanje javne rasvjete sadrži sve radnje vezano za redovno održavanje, izvanredno održavanje i hitne intervencije.
Redovo održavanje javne rasvjete sadrži sve radnje koje se provode u cilju održavanja ispravnog stanja javne rasvjete. Sastoji se od pregleda i održavanja javne rasvjete. Održavanje obuhvaća sve radove otklanjanja kvarova, zamjena istrošenih i neispravnih dijelova rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara te kontrole rada upravljačkih ormara.
Izvanredno održavanje obuhvaća sve radnje koje se provode hitno usljed pogoršanih vremenskih prilika (atmosferska pražnjenja ili grmljavina te poplave).
Hitne intervencije obuhvaćaju radove na otklanjanju nastalih kvarova nedostataka i oštećenja na postrojenjima i mreži koji ugrožavaju sigurnost pogona ljudi i imovine.
Unutar sustava javne rasvjete spadaju i radovi blagdanskog ukrašavanja na području Općine Konavle.

NAČIN PRIJAVE KVARA

Prijava kvara vrši se telefonskim putem na broj 020771022 u redovnom radnom vremenu, na broj mobitela 0992640254 ili putem sustava GRADSKO OKO.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE

Zahtjev za proširenje javne rasvjete vrši se pisanim putem uz obveznu suglasnost Mjesnog odbora.
Zahtjev se predaje Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama Općine Konavle.

ČISTA OKOLINA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Adresa

Čistoća i zelenilo konavle d.o.o.
Bistroće 70, Čilipi Hrvatska

Radno vrijeme:
pon - pet: 07:00-15:00 h

Kontakt

tel: +385 20 771 022
tel: +385 20 773 610
fax: +385 20 771 002

E-mail: info@cizk.hr

 

logo cizk