Loading color scheme

Javne parking površine u Općini Konavle

Trenutno Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. upravlja samo jednom parking površinom u Konavlima, točnije parkingom iza stare jezgre Cavtata, kapaciteta cca 240 parking mjesta za osobne automobile. Netom prije parkinga se nalazi parking za motore, cca 25 mjesta te autobusni kolodvor sa pet perona od čega tri perona su pod upravljanjem Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o., te na kraju samog parkinga je istezalište, koje je dano pod najam.

cizk-32S obzirom na nedostatak parking površina u Cavtatu, jako veliki broj različitih korisnika je na trenutnom parkingu iza stare jezgre Cavtata. Shodno tome, tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je 2019 godine uvela različite kategorije za sve korisnike parkinga.

U sklopu parkinga se nalazi kućica gdje svoju djelatnost obavljaju nadzornici parking površina. Trenutno je zaposleno 4 nadzornika i jedan rukovoditelj parkinga za rad navedenog parkinga.

Parking ima usklađeno radno vrijeme, sukladno prometnom opterećenju, točnije turističkom sezonom. Zimski režim obuhvaća period rada od prvog studenog do tridesetog travnja dogodine, gdje je cijena parkinga za osobna vozila 5 kn/sat. Također su razlićite cijene i za korištenje perona na autobusnom kolodvoru. Radno vrijeme kućice na parkingu je u prosjeku 12 sati dnevno, s obzirom da i nema potrebu rada po duljoj dnevnoj satnici. Ljetni režim rada traje u periodu od prvog svibnja do trideset i prvog listopada, gdje je cijena za osobna vozila 10 kn/sat. Isto tako je i radno vrijeme usklađeno, gdje se smjenskim radom pokriva 16 sati dnevno rada.

cizk-33Parking je trenutno osposobljen da se može plaćati na više načina, od novčanog plaćanja na samom automatu, pa preko SMS-a (samo sa HR broja) do PayDo aplikacije, preko mobitela. Osim opreme plaćanja parking je ima jednu ulaznu i dvije izlazne rampe koje su opremljene kamerama za prepoznavanje tablica, čime je znatno povećana protočnost vozila na samom parkingu. Također parking ima 15 nadzornih kamera, gdje je pokrivena većina javne površine.

Budućnost javnih parking površina u Konavlima i Cavtatu je takva da je nužno povećanje kapaciteta, na kojima se trenutačno i radi. Imovinsko pravni problemi znatno otežavaju samu provedbu, uz trenutnu krizu uzrokovanu Covid 19 virusom. Krajni cilj je da tvrtka Čistoća i zelenilo Konavle pruži javnu uslugu parkiranja na što više lokacija u Konavlima po simboličnim cijenama stanovnicima Konavala.

Opći uvjeti o organizaciji te cjeniku, načinu naplate i kontrole parkiranja u Cavtatu
Suglasnost na cjenik – savjet za zaštitu potrošača javnih usluga
Suglasnost na cjenik – načelnikova odluka
Kategorizacija korisnika 2023

ČISTA OKOLINA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Adresa

Čistoća i zelenilo konavle d.o.o.
Bistroće 70, Čilipi Hrvatska

Radno vrijeme:
pon - pet: 07:00-15:00 h

Kontakt

tel: +385 20 771 022
tel: +385 20 773 610
fax: +385 20 771 002

E-mail: info@cizk.hr

 

logo cizk