Loading color scheme

Korištenje suhog veza na parkingu Cavtat

Skica prostora za Suhi vezJoš jedna u nizu usluga kojih nudi tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je usluga „Suhi vez“ na parking površini u Cavtatu. S obzirom da tijekom zime potrebe kapaciteta parkinga su znatno niže nego tijekom ljeti, slobodno dio kapaciteta parkinga se iskoristi za vađenje brodova od lokalnih prijevoznika „barkariola“.Slika suhi vez
S obzirom da parking sadrži sustave nadzornih kamera, vodoopsrkbu, priključak za struju jasno je da tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. može ponuditi punu uslugu. Sama površina je definirana na način da se odvoje prometovanje osobnih automobila i parkirani brodovi.

Sam cijenik je definiran pravilnikom kao i pravila ponašanja korisnika usluge. Duljina trajanja usluge se uvijek mijenja, ovisno o sezoni turističkoj, tako da se u dogovoru s korisnicima usluga usuglase datumi početka/kraja usluge.

suhi vez cjenik 2021

Pravilnik o korištenju prostora za smještaj plovila.pdf

ČISTA OKOLINA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Adresa

Čistoća i zelenilo konavle d.o.o.
Bistroće 70, Čilipi Hrvatska

Radno vrijeme:
pon - pet: 07:00-15:00 h

Kontakt

tel: +385 20 771 022
tel: +385 20 773 610
fax: +385 20 771 002

E-mail: info@cizk.hr

 

logo cizk